In English

Information till stipendiesökande

Stiftelsen Extensus, Uppsala, utlyser under vårterminer stipendier för forskning inom växtekologi företrädesvis i nedanstående ämnesområden. OBS! Maximalt 50 000 SEK per ansökan.

Medel beviljas för forskning inklusive utrustning, forskningsresor och bidrag till publicering.

Utdelade medel skall i första hand användas till växtekologisk forskning inom följande områden, utan prioritetsordning.


Instruktion till sökande:

Ansökningar skall falla inom stiftelsens verksamhetsområde och vara Stiftelsen Extensus tillhanda senast 15 februari 2024.

Ansökan skall innehålla projektbeskrivning, uppgifter om eventuella tidigare resultat, meritförteckning samt uppgift om huruvida medel erhållits och/eller sökts från annat håll.

Ansökan skall vidare innehålla sökandens aktuella kontaktuppgifter och får omfatta högst tre sidor plus bifogat CV på två sidor, allt i samma fil sparat som pdf.

Stipendium kan tilldelas samma sökande högst två år i rad.

Stipendiater ombeds vänligen att insända en kort rapport om projektets resultat och eventuella publikationer, även senare sådana.


Ansökan skall:

 

Vedön, Gysinge
Foto Jerry Skoglund

Fiby urskog
Foto Jerry Skoglund