In English

 

Välkommen till Stiftelsen Extensus!


Stiftelsen bildades 1994 enligt direktiv i Bertil Lundmans testamente.

Varje år delas 200 000 - 300 000 kr ut till forskningsprojekt i växtekologi med inriktning mot naturvård i skogar och våtmarker.Läs mer om utlysningen här!

 

Vedön, Gysinge
Foto Jerry Skoglund

Fiby Urskog
Foto Jerry Skoglund