In English

Information till stipendiesökande

Stiftelsen Extensus, Uppsala, utlyser under vårterminer stipendier för forskning inom växtekologi företrädesvis i nedanstående ämnesområden. OBS! Maximalt 40 000 SEK per ansökan.

Medel beviljas för forskning inklusive utrustning, forskningsresor och bidrag till publicering, dock ej till lönemedel, egen eller andras. Redovisning för hur medlen disponerats, inklusive kvitton, inlämnas senast 30 juni året efter erhållet bidrag.


Instruktion till sökande:

Ansökningar skall falla inom stiftelsens verksamhetsområde och vara Stiftelsen Extensus tillhanda senast 15 februari 2021.

Ansökan skall innehålla projektbeskrivning, uppgifter om eventuella tidigare resultat, kostnadskalkyl, meritförteckning samt uppgift om huruvida medel erhållits och/eller sökts från annat håll.

Ansökan skall vidare innehålla sökandens aktuella kontaktuppgifter och får omfatta högst tre sidor plus bifogat CV på två sidor.


Ansökan skall:

 

Vedön, Gysinge
Foto Jerry Skoglund

Fiby urskog
Foto Jerry Skoglund